OPPGAVEBANK

Her ligger den digitale oppgavebanken av tidligere matematikkdaghefter.

I tillegg ligger matematikkdagheftene for 2016, 2017 og 2018 her.

Trykk her