Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Personvernsvilkår Portalens brukervilkår Godkjente brukere

Sammendrag

Brukervilkår Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS)

Brukervilkårene handler om hvordan LAMIS samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og bruk av de digitale tjenestene. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte LAMIS sine digitale ressurser eller være med i UngeAbel-konkurransen. De digitale tjenestene omfatter matematikkoppgaver til nedlasting og gjennomføring av UngeAbel-konkurransen. Videre i dokumentet kalles dette kurs da nettløsningen er tilpasset det. 


Behandlingsansvarlig

LAMIS, representert ved sentralstyret, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS er databehandler. LAMIS og EFAKTOR AS har inngått en databehandleravtale.


Alle brukervilkårene

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysninger som navn, epostadresse, arbeidssted/jobbrolle, kurshistorikk, kursbevis, kurskarakterer og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å registrere påmeldte og svar på en konkurranse og gi tilgang til pedagogisk materiale til brukerne på innlogget.lamis.no. 

VI benytter dataene som fylkestilhørighet, kurshistorikk, kursbevis og karakteroversikt for statistiske formål. Personopplysninger lagres, men anonymiseres ved bruk i statistikk, rapporter og evaluering. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen, oppdaterer egen profil og laster ned ulike ressurser. 

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Det er kun LAMIS samt EFAKTOR AS, som drifter løsningen, som har tilgang til personopplysningene.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

 

Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, epostadresse, arbeidssted/jobbrolle, kurshistorikk, kursbevis, kurskarakterer og IP-adresse benyttes for å registrere påmelding og svar på en konkurranse og å gi tilgang til pedagogisk materiale. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6.1(a og b).

 

Lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysningene skal lagres inntil brukeren ber om at de blir slettet. Historikken oppbevares så lenge som nødvendig med formål om å samle statistikk og analyser på aggregert nivå. Du kan be om at dine data slettes eller at du får innsyn i egne personopplysningene som er lagret på portalen ved å kontakte personvernombudet på e-post org.sek@lamis.no eller via profilsiden din.

 

Rettigheter for den registrerte

Den registrertes rettigheter inkluderer retten til informasjon om hvordan hans eller hennes personopplysninger behandles, retten til å kreve innsyn i egne personopplysninger, retten til å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger og retten til å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses, samt retten til dataportabilitet og retten til å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering.

 

Sikkerhetstiltak

Behandlingsansvarlig skal iverksette tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

 

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle benytter følgende informasjonskapsler:

 

  • MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.
  • _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.